Bostadsrättsföreningen Pantern kommer under helgen den 16-18 april att ställa ut en container så att våra medlemmar får möjlighet att kasta restavfall och ej brännbart från vindsröjning eller något i lägenheten som inte har kommit iväg till återvinningscentralen ännu. Detta är en bra chans att på ett smidigt sätt få iväg sådant ni vill bli av med, eftersom vi inte ska använda soprummen till att slänga exempelvis massor av kartonger och frigolit från möbelinköp. Containern kommer att stå mellan Jönköpingsgatan 29 och 31. Mer exakt plats än så kan i skrivande stund inte anges. Containern är öppen klockan 08-20, och låses sedan över natten för att obehöriga inte ska kunna använda den då.

Vi hoppas att detta ska bli en uppskattad, lyckad och återkommande aktivitet. Och för att den ska bli just lyckad finns det regler vi måste följa avseende vilken sorts avfall det är vi får slänga. Vid felsortering kommer en avgift att debiteras föreningen och alltså indirekt medlemmarna. Följ därför instruktionerna nedan, fråga styrelsen om ni är osäkra, och om det är oklart vad som gäller får vi helt enkelt låta bli att slänga dessa föremål i containern.

Exempel på vad som INTE ALLS FÅR slängas i containern: matavfall, elavfall, kliniskt avfall, flytande avfall, däck med eller utan fälg, explosiva varor, ammunition, tryckkärl, tryckimpregnerat trä, lättantändliga lösningsmedel, fasadbeklädnad utan asbest t ex minerit och cembonit, asbesthaltigt avfall, övrigt farligt avfall, ren betong, schakt, tegel, jord, sand slipdamm.

Exempel på vad som FÅR slängas i containern: gummi, glas, plast, mindre metallföremål, plåt trä, blandmaterial, uppsop, textil och frigolit.

Publicerat 2021-03-31