pantern.hsbbrfwebb.se|pantern@hsbbrfwebb.se
Start2018-10-29T12:54:37+01:00

Välkommen till BRF Pantern

Vi i Brf Pantern värnar om gemenskap och ett trivsamt boende. I bostadsrättsföreningen är det många familjer som ska trivas tillsammans vilket innebär att man måste visa hänsyn grannar emellan. Med en ömsesidig respekt och ett gott humör formar vi vårt kvarter som bygger på trivsel, trygghet och samhörighet.

Senaste nyheter från BRF Pantern

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 21 februrari 19:00

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pantern i Helsingborg kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, även kallad årsstämma. Med tanke på den rådande Covid-19-pandemin rekommenderar vi att bara en medlem per lägenhet kommer och deltar på föreningsstämman. Munskydd [...]

Repris på containern 24-26 september

Bostadsrättsföreningen Pantern kommer under helgen den 24-26 september återigen att ställa ut en container så att våra medlemmar får möjlighet att kasta restavfall och ej brännbart som inte har kommit iväg till återvinningscentralen ännu. Detta [...]

Styrelsemötet flyttat till onsdag 2 juni, 18:00

Datum för nästkommande styrelsemöte är ändrat till onsdag den 2 juni, klockan 18:00. Tiden är alltså den samma och följaktligen är det fortfarande tiden 18:00 - 18:15 som avsätts för den öppna kvarten. Se föregående [...]

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email